Naisten oikeudet ja tasa-arvo ovat olleet kuluneen vuosikymmenen aikana kuuma puheenaihe. Tämä on aiheellista, sillä naisia ei valitettavasti kohdella kaikilla aloilla reilusti. Onneksi asiat ovat kuitenkin muuttuneet parempaan suuntaan vuosi vuodelta.

Jarkko päätti ottaa kantaa tasa-arvoa koskevaan keskusteluun julkaisemalla mielipiteensä kaikkien luettavaksi. Hänen mielestään naisten pitää ansaita tasa-arvo tekemällä samoja asioita kuin miehet tekevät. Hänen argumenttinsa on kuitenkin melko heikolla pohjalla, sillä miten naiset voivat päästä tekemään samoja asioita kuin miehet, jos heitä kohdellaan eri tavalla. Samaan aikaan eräs nainen muistuttaa Jarkkoa siitä ettei hänen tulisi myöskään päästä keulimaan muiden miesten saavutuksilla.

Voit lukea julkaisun ja sitä seuranneen keskustelun alapuolelta.