Seksiä harrastetaan tälläkin hetkellä miljoonissa kodeissa eri puolilla maailmaa.

Jokaisella henkilöllä on seksiin liittyviä omia mieltymyksiä ja tottumuksia – niin sanotusti “oikeita” tai “vääriä” mielipiteitä ei ole siis olemassa. Eräs asia herättää kuitenkin paljon keskustelua: kuinka paljon seksiä tulisi harrastaa viikossa tai kuinka paljon muut harrastavat sitä viikossa? Tutkimusten mukaan 20-30-vuotiaat ovat aktiivisimpia petipuuhissa, joka on sinänsä luonnollista.

Facebook-julkaisu herätti keskustelua

Joku oli julkaissut Facebookiin kuvan, jossa luki että “keskivertoihminen harrastaa seksiä 89 kertaa vuodessa.” Petipuuhissa ollaan siis nopeasti laskettuna reilu neljän päivän välein.

Laskutoimitus tuntui tuottavan vaikeuksia muille tilapäivitystä kommentoineille henkilöille. Eräs kommentoijista luuli että 89 kertaa vuodessa olisi siis noin 0,5 kertaa viikossa – tämä ei kuulostanut kovin loogiselta.

1