Mitä jos maapallolla asuisi vain 100 ihmistä? No, näin ei tule toivottavasti koskaan käymään, mutta tämän hetkiset ongelmat on huomattavasti helpompi hahmottaa, kun miljardeista koostuva ihmismassa pienennetään sataan.

Me kaikki tiedämme, että maailma ei ole täydellinen paikka ja sen, ettei kaikilla ole mahdollisuutta juoda esimerkiksi puhdasta vettä. Mutta kuinka suuri osuus maapallon väestöstä kärsii ongelmista, joita muun muassa me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä?

Voit katsoa oheisista kuvista, miltä maailma näyttäisi jos vain 100 ihmistä asuisi täällä.

#1 Jos 100 ihmistä asuisi maapallolla…

#2 Maailmassa olisi 11 eurooppalaista, 60 aasialaista, 14 amerikkalaista ja 15 afrikkalaista. 

#3 Näin ikäluokat jakautuisivat

#4 Tällaisia eri uskontojen seuraajamäärät olisivat

#5 Kiinan kieli dominoisi ja muut kielet seuraisivat perässä 

#6 Loput puhuisivat 6500 eri kieltä

#7 86 osaa kirjoittaa ja lukea 

#8 14 ei osaa

#9 15 käyttäisi 2 dollaria päivässä

#10 56 käyttäisi 2-10 dollaria päivässä

#11 13 käyttäisi 10-20 dollaria päivässä

#12 9 käyttäisi 20-50 dollaria päivässä

#13 6 käyttäisi 50-90 dollaria päivässä

#14 1 käyttäisi yli 90 dollaria päivässä 

#15 1 henkilö kontrolloisi 50% kaikesta rahasta 

#16 Maailmassa olisi 21 ylipainoista, 63 normaali painoista, 15 alipainoista ja 1, joka näkisi nälkää. 

#17 77 ihmisellä olisi koti ja 23 ihmisellä ei.

#18 44 ihmisellä olisi mahdollisuus käyttää nettiä ja 56 ihmisellä ei. 

#19 75 ihmisellä olisi puhelin ja 25 ihmisellä ei. 

#20 7 ihmistä pääsee yliopistoon ja 93 ihmistä ei. 

Tästä näkökulmasta katsottuna maailma ei todellakaan vaikuta kovin tasa-arvoiselta ja reilulta paikalta.

Jaa uutinen, jos 100 ihmisen ”maapallo” sai sinut havainnollistamaan asiat selkeämmin.